Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy doc

Pobierz

Przykład Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy wykonują pracę od godz. 7.00 do 15.00.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Z uwagi na zmianę rozkładu jazdy autobusów, którymi dojeżdżam do pracy, proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym mógłbym wykonywać pracę w następujących godzinach: w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - od godz. 8.00 do godz. 16.00,Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy .. To jednak nie znaczy, że szef musi się na twoją propozycję zgodzić.. wniosek pracownika moze ustalic indywidualny rozklad czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, ktorym dany pracownik jest objety.. Rozkład czasu pracy to nic innego, jak wskazanie dni i godzin pracy, w których może być planowana praca pracowników.Poniżej wzór do pobrania w plikach .doc i .pdf.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Według art. 142 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbywa się w ramach obowiązującego pracownika systemu czasu pracy.. .Artykuł 142 kodeksu pracy: Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty..

Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Na podstawie art. 142 Kodeksu pracy wnoszę o zastosowanie wobec mnie indywidualnego rozkładu czasu polegającego na pracy: - w następujące dni:- w następujących godzinach: Prośbę swoją motywuję faktem, iż .Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy / Wniosek o elastyczny rozkład czasu pracy (PDF, 69.98 kB) Zobacz także: Obowiązek udostępnienia organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznychJak potwierdza art. 142 Kodeksu pracy, w odpowiedzi na taki dokument pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracownika w ramach systemu czasu pracy, którym podwładny jest objęty.. Najczęściej indywidualny rozkład czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony, polega na dostosowaniu do potrzeb pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy..

Indywidualny rozkład czasu pracy - komu przysługuje.

Pracodawca musi wyrazić zgodę na jego zastosowanie i dostosowanie do potrzeb wnioskodawcy, chociaż nie jest do tego zobowiązany.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy powinien być złożony przez pracownika w formie pisemnej.. Nie wyklucza to jednak możliwości zastosowania w tym zakresie alternatywnego przepisu Kodeksu pracy.Pracownik niepełnoetatowy może również zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o objęcie go indywidualnym rozkładem czasu pracy.. Z uwagi na zmianę rozkładu jazdy autobusów, którymi dojeżdżam do pracy, proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym mógłbym wykonywać pracę w następujących godzinach: w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - od godz. 8.00 do godz. 16.00,WNIOSEK O INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY.. W większości przypadków rozkład czasu pracy zależy od harmonogramu ustalonego przez pracodawcę.. Na podstawie art. 142 k.p. uprzejmie proszę o ustalenie dla mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy, który polegałby na pracy w następujących dniach: Poniedziałki - od … [podać godzinę]… do … [podać godzinę]… (… [liczba godzin] … godzin), Wtorki - od ……… do ……… (….. Zgodnie bowiem z art. 142 k.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty..

Jego wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ma spore szanse trafić na podatny grunt.

Przepisy nie wymagają od pracownika, aby uzasadniał swój wniosek dotyczący indywidualnego rozkładu czasu pracy.. Jest to najważniejszy sposób organizowania zajęć w firmie - dzięki grafikowi pracownik wie, ile godzin przepracuje w ciągu doby .wniosek rozkladu czasu pracy - napisal w Czas pracy: Witam, chcemy w firmie z pracownikiem wprowadzic indywidualny rozklad czasu pracy.. godzin),Jeśli chcesz zaczynać o godzinę czy dwie później, możesz złożyć u pracodawcy wniosek o indywidualny czas pracy.. Wniosek o indywidualny rozklad czasu pracy - wzor.Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny.. Wejść .Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, który może, ale nie musi, być uwzględniony przez pracodawcę.. Wniosek powinien zawierać informację, w jakich godzinach pracownik chciałby świadczyć pracę oraz od kiedy chce, żeby zastosowano wobec niego indywidualny rozkład czasu pracy.Indywidualny rozkład czasu pracy - wniosek dla pracodawcy umiarkowanie urzędniczego.. Tam, gdzie styl korporacyjny obchodzi się szerokim łukiem, a jedną z firmowych dewiz jest elastyczność, pracownik ma szersze pole manewru..

Musi przy tym pamiętać, aby nie naruszać przepisów o czasie pracy.

(opis zaproponowanego przez pracownika rozkładu czasu pracy w ramach obowiązującego go systemu czasu .wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy 2019 wzór.pdf (21 KB) Pobierz.. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy jest formalnym dokumentem, a więc należy go skonstruować w odpowiedni sposób.. Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy ……………………………………………… (Miejscowość i data) ………………………………………… (imię i nazwisko pracownika) ………………………………………… (stanowisko pracy / komórka organizacyjna) WNIOSEK O INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY Na podstawie art. 142 kodeksu pracy wnoszę o zastosowanie wobec mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy polegającego na pracy:Zmiany w rozkładzie czasu pracy muszą być zgodne z systemem czasu pracy, jakim jest objęty pracownik.. Przy czym należy pamiętać, by na etapie motywowania swojej prośby nie posiłkować się trywialnościami:Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.. Zgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym dany pracownik jest objęty.. Musi zatem wskazać k onkretne godziny pracy w.Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.. Uwaga!. To właśnie ten akt prawny jest aktualnie główną podstawą prawną wdrożenia w zakładzie indywidualnej organizacji czasu pracy.. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy.. Indywidualny rozkład czasu pracy może być ustalony na pisemny wniosek pracownika.Reklama.. Ze względu na indywidualny charakter harmonogramów, przyporządkowanych do konkretnych pracowników, może pojawić się wątpliwość w zakresie obowiązku ich .Tymczasem zgodnie z art. 142 k.p. "Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty".Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy Author: Renata Kajewska Last modified by: Renata Kajewska Created Date: 5/14/2018 7:21:00 AM Company: DOM BUKOWY Other titles: Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracyNa pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy.. Warto wiedzieć, że pracownik nie ma obowiązku uzasadniania złożonego wniosku.We wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, pracownik powinien precyzyjnie wskazać, w jakim rozkładzie czasu pracy chciałby pracować..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt