Protokół kontroli komisji rewizyjnej wzór

Pobierz

Protokół Nr 2/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wydatków na remonty chodników na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku"Komisji Rewizyjnej Koła PZW OSW Rogóżno z kontroli.. Nakaz oczyszczenia rowu melioracyjnego.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. Wzory dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych.. przeprowadzonej w kole w dniu 01.12.2008 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Pierepienko Robert - sekretarz.. Egzaminy dla nowowstępujących do PZŁ - grudzie .załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 16 - protokół kontroli merytoryczno-finansowej przeprowadzonej w pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22: załącznik nr 17 - sprawozdanie komisji rewizyjnej pkzp: 2018-10-22PROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" z oceny działalności Zarządu ROD"WŁOSAŃ" za okres 01.01.2017 do 31.12.2017.. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 1.prezes kołaKierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015 czytaj więcej Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów - 20.01.2015Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wzór protokołu kontroli w serwisie Money.pl..

Protokół komisji rewizyjnej.

Mirosław Wyl ęŜek - członek 3.. Wyjaśnienia (zastrzeżenia) składa się na piśmie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KŁ, oraz WZCK.Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła .. Umowa dzierżawy działkowej.. Noblistów Polskich w Gołdapi w dniu 14.11.2018r.Regulamin Komisji Rewizyjnej .. Deklaracja członkowska PZD.. Najnowsze.. Eugeniusz Myszka - Członek 3.. Paweł Strzelczyk - przewodniczący 2.. Wytyczne dla Komisji Rewizyjnych - RODO .. Uchwała nr 17/XVII/2018.. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym .» Strona główna / Kampanie / Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2014 / Wzory protokołów / Wzór protokołu Komisji Skrutacyjnej (wybór członków zarządu / komisji rewizyjnej) Box reklamowy 2010-05-31 10:38:34 Protokół komisji mandatowej (wzór) Protokół komisji uchwał i wniosków .. Szczerba Zygmunt - członek.. Szkolenia Komisji Rewizyjnych styczeń/luty 2020 .. Uchwały walnego zgromadzenia 1,2 (wzór) .Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Federacja W ędkarstwa Karpiowego Przeprowadzonej w dniach 22 grudzie ń 2010 - 4 luty 2011 Komisja Rewizyjna w składzie: 1.. Prezes Zarządu KŁ ma prawo wnieść w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kontroli zastrzeżenia ora złożyć wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole..

Protokół kontroli kasy PZW .

2019 r. przeprowadziła przegląd dokumentacji przekazując Regionalnej Radzie protokoły z ustaleniami z kontroli wraz z wnioskami i rekomendacjami.Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionierska" w Ustrzykach Dolnych informuje, że zgłoszony projekt pt. "Odnowa części wspólnych oraz zabudowa dachów wielospadowych w budynkach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Pionierska wraz z zagospodarowaniem przyległych przestrzeni publicznych", otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w .6.. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.Protokół likwidacyjny .. Protokół nr 6k-2019 z dnia 28-11-2019 Komisji Rewizyjnej - kontrola w zakresie wydatków zwiażanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeci.pdfKomisja Rewizyjna Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 355 w Warszawie PROTOKÓL nr KR RR 01 2014/2015 Kontrola finansowa dzialnoéci Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/15 stan na dzieó 10 kwietnia 2015 roku W dniu 10 kwietnia 2015 roku Komisja Rewizyjna w skladzie: Agnieszka Chodkowska Makgorzata Maszkiewicz Krzysztof PietrzakFunkcjonowanie ROD - wzory dokumentów.. Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 6 grudnia 2018r.przeprowadziła w dniu ..

komisji rewizyjnej.

Wzór Protokołu przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Koła; Udostępnij 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009.. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.. Waldemar Taborski - CzłonekRegulaminy Komisji Rewizyjnych (pliki do pobrania) : Uchwała nr 2/2017 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 listopada 2017 roku - ściągnij Notatka z posiedzenia Gminnej/Powiatowej* Komisji Rewizyjnej/Ochotniczej Straży Pożarnej* - ściągnij Plan pracy Gminnej, Powiatowej Komisji Rewizyjnej - ściągnij Protokół z kontroli doraźnej, wizytacji* - ściągnijPROTOKÓŁ Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia "Nasze Przywory" z posiedzenia z dnia 04.04.2012r.. Program szkoleniowy dla Komisji Rewizyjnych ROD.. Komisja Rewizyjna pracowała w składzie trzyosobowym, tj.: Grzegorz Cebula - przewodniczący Lidia Urban - członek Robert Stachura - członek W posiedzeniu komisji brała udział: Pani Jolanta Sadowska - Sekretarz Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej zebrała się w dniu .Protokoły kontroli oraz wnioski komisja rewizyjna przekazuje zarządowi w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień także okręgowemu zarządowi..

Protokół komisji skrut. "

Komisja Rewizyjna Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WŁOSAŃ" w składzie: Zbigniew Jabłoński - Przewodniczący Zbigniew Drużkowski - Sekretarz3.01.2019 Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 5 im.. Stycznia 2016 roku.. Przykład dieta (1) .. przeprowadziła w dniu 01.12.2008 roku kontrolę działalności statutowej i finansowej zaSPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ SŁOWINIEC Komisja rewizyjna w składzie Beata Wróbel - przewodnicząca Danuta Dura - członek Elżbieta Czajor - członek dokonała w dniu 03.10.2012 r. kontroli dokumentacji stowarzyszenia za okres 1.01.2012 - 30.09.2012 i ustaliła co następuje:Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2020 r. - absolutorium.pdf.. Komisja Rewizyjna w składzie: 1.Protokół Nr 3/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Carpe Diem".. Komisja Rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Urszula Kądzioła Sekretarz - Dorota Giermek Członek - Marek Trzaska Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu 26 marca 2018 r. oraz w dniu 7 maja 2018 r.Dokumenty Okręgowej Komisji Rewizyjnej; Wzór protokołu kontroli kasy; Dokumentacja w oddziale dotyczącym zapomóg; Skład Głównej Komisji Rewizyjnej; Kontrola Zarządu Oddziału przez Oddziałową Komisję Rewizyjną; Protokół z kontroli działalności Zarządu Oddziału ZNP; Protokół z kontroli działalności Okręgowej .Roczne plany kontroli Komisji Rewizyjnej Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie.. 0 strona wyników dla zapytania wzór protokołu kontroliProtokół Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli przeprowadzonej w dniu 11.. Jerzy Ku ś - Przewodnicz ący 2.. Michał Janik - członekSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dolina Karpia za 2017r.. Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określony jest w regulaminie kontroli komisji rewizyjnych PZD uchwalanym przez Krajową Komisję Rewizyjną.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt