Formularz do zgłoszenia chrztu dziecka wyznanie

Pobierz

2.FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA.. Akt urodzenia z U.S.C.. FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św. naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.. Data chrztu św.: dzień tygodnia: a) w czasie Mszy św. o godz.: b) poza Mszą św. o godz.: c) nauka przed chrztem: godz.: Nazwisko dziecka: Imiona chrzcielne dziecka:FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA.. Aby móc ochrzcić dziecko w polskiej parafii, należy być zapisanym do parafii.. Sakrament chrztu jest udzielany podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca lub w uzasadnionych przypadkach w innym dogodnym terminie.. Nazwisko dzieckaFormularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego w Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu Telefon kontaktowy: Data chrztu Godz. Dane dziecka Nazwisko Imiona chrzestne dziecka 1.. Data urodzenia i miejscowość 2 0 r. w.. Adres kancelarii jest podany w zakładce kontakt.. o godz. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na 2. tygodnie przed planowanych terminem.. Data urodzenia i miejscowość 2 0 r. w.. My niżej podpisani rodzice (opiekuni prawni) prosimy o udzielenie Sakramentu Chrztu św. naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.formularz do zgŁoszenia chrztu dziecka My niżej podpisani rodzice (opiekuni prawni) prosimy o udzielenie Sakramentu Chrztu św. naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego w Parafii Św. Franciszka z Asyżu w Bielsku - Białej Wapienicy Telefon kontaktowy: Data chrztu Godz. Dane dziecka Nazwisko Imiona chrzestne dziecka 1. narodzonemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej..

Nazwisko Dziecka Imiona chrzestne dziecka 1.

Prosimy również o zgłaszanie dziecka do Chrztu najpóźniej trzy tygodnie przed planowaną datą uroczystości.. Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu w Parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach Dziecko: Nazwisko dziecka .Aby dołączyć skan dokumentu naciśnij na klawisz: Wyślij.. Akt urodzenia z U.S.C.. Prosimy o jego dokładne wypełnienie, a następnie zgłoszenie się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka.. You can leave a response, .• przystępują do Sakramentu Pokuty i Pojednania, by w dniu chrztu mogli przystąpić do Komunii Św. Rodzice są obecni podczas udzielania sakramentu (kreślą znak krzyża na czole dziecka, wyrzekają się szatana, składają wyznanie wiary, trzymają dziecko podczas udzielania sakramentu)W kancelarii otrzymujemy do wypełnienia formularz zgłoszenia dziecka do chrztu.. numer miejscowość Ojciec dziecka Data i miejsce urodzenia:RZYMSKO-KATOLICKA PARAFIA CHRYSTUSA KRÓLA W C Z Y Ż O W I C A C H. FORMULARZ DO ZGŁOSZENIA CHRZTU DZIECKA Data chrztu św. ..

39 Formularz do Chrztu Św. Imię i nazwisko dziecka Data i miejsce urodzenia1.

Data urodzenia i miejscowość 2 0 r. w. numer miejscowość Ojciec dziecka Data i miejsce urodzenia:RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW.JÓZEFA ROBOTNIKA.. Numer (wypełnia kancelaria) DATA CHRZTU IMIONA NAZWISKO DATA I MIEJSCE URODZENIA ADRES RODZICÓW DZIECKA POŁĄCZENI Sakrament małżeństwa (data i parafia) Kontrakt cywilny (rok i miejscowość) - przeszkoda z czyjej strony; jeśli nie ma to, czyFormularz zgłoszenia dziecka do sakramentu Chrztu św. 24.. Na stronie głównej można wydrukować i wypełnić drukowanymi literami formularz: Zapisanie się do parafii.FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO.. Akt urodzenia z U.S.C.. numer miejscowość Ojciec dziecka Data i miejsce urodzenia:Jeśli jest do dyspozycji woda chrzcielna już poświęcona, celebrans pominąwszy wezwania od: Przybądź nam z pomocą, mówi: Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojemu słudze N., którego (Twojej służebnicy N., którą) w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymał(a) życie wieczne.Dokumenty wymagane do chrztu Przed wizytą w kancelarii parafialnej przygotujcie następujące dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do przyjęcia chrztu: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego; świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka; dane rodziców chrzestnych (imiona i nazwiska, daty urodzenia i adresy zamieszkania)FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO CHRZTU ŚWIĘTEGO My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św. naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej..

Wypełnij formularz i złóż wraz z aktem urodzenia w kancelarii parafialnej.

Po otwarciu okna dialogowego odszukaj dokument w twoim komputerze, zaznacz nazwę pliku, a następnie potwierdź komeformularz do zgŁoszenia chrztu dziecka My, niżej podpisani, prosimy o udzielenie sakramentu chrztu św. naszemu dziecku, które pragniemy wychować w wierze katolickiej.. Data Chrztu Św.: dzień tygodnia: a) w czasie Mszy św. o godz. b) poza Mszą św. o godz. c) nauka przed chrztem godz.. Imiona chrzestne dziecka .Sakrament Chrztu można uzgodnić w kancelarii parafialnej w każdy czwartek od godziny 17.30 do 18.30.. Data chrztu św. .. dzień tygodnia .Formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu w Parafii św. Anioła Stróża w Gorzycach.. Dziecko: Nazwisko dziecka .. D ane d zieck a :ZOBOWIĄZANIE Jako rodzice, pragniemy zgłosić nasze dziecko do sakramentu chrztu świętego.. Dokumenty potrzebne do chrztu: 1. akt urodzenia dziecka (odpis skrócony) 2. dokument ślubu kościelnego rodziców (ślubu konkordatowego, ewentualnie: związku cywilnego) 3. dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia)dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub .Author: Krzys Created Date: 9/3/2012 2:03:14 PMPOLSKA MISJA KATOLICKA w KARLSRUHE 76137 Karlsruhe, Südendstr..

Przed pójściem do kancelarii należy wypełnić formularz, który dostępny jest poniżej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt