Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Pobierz

Pracodawca jest obowiązany .Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy - jednak nie więcej niż do połowy pełnego wymiaru czasu pracy.. Musisz zrobić to na 21 dni przed zamierzonym rozpoczęciem wykonywaniem .Obniżenie wymiaru czasu pracy - na jakich warunkach?. We wniosku pracownik powinien wskazać wymiar obniżonego czasu pracy (nie mniej niż 1/2 etatu) oraz okres, w czasie którego chciałby pracować w niższym wymiarze - nie dłuższy niż okres, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może - zamiast korzystania z tego urlopu - złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego (art. 186 7 § 1 Kodeksu pracy).. Obniżenie nie może być większe niż do .Nie wszyscy wiedzą, że kodeks pracy przewiduje, iż zamiast urlopu wychowawczego rodzic może wnioskować o zmniejszenie etatu.. Rodzic, bo to uprawnienie przysługuje zarówno mamie, jak i tacie.. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może - zamiast korzystania z tego urlopu - złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego na podstawie art. 1867 § 1 Kodeksu pracy).Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może, zamiast go wykorzystywać, złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy..

Obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego w 2020 roku.

Wniosek pracownicy - chociaż jest ona uprawniona do urlopu wychowawczego - nie wiąże w tym przypadku pracodawcy.Zasady korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego Obniżenie wymiaru następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika - wniosek powinien zostać złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może jednak, zamiast wykorzystywać urlop wychowawczy, złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu, tj. może złożyć wniosek o "zmniejszenie swojego etatu".Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu..

Napisałam powyżej, iż obniżenie wymiaru czasu pracy, nie następuje zamiast urlopu wychowawczego.

Chciałam tu podkreślić, że nie ma przepisów, które w przypadku skorzystania z obniżenia etatu, zakazywałyby korzystanie dalej z urlopu wychowawczego.Temat: Obniżenie wymiaru czasu pracy i urlop wychowawczy.. Wniosek ten jest wiążący dla pracodawcy.Zgodnie z art. 186 7 kodeksu pracy (dalej: KP), pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy (etatu) do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (czyli ≥ ½ etatu) w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu (tj. do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok .Relacja obniżenia wymiaru czasu pracy i urlopu wychowawczego.. Przepis ten stanowi, że pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym .Pracownik ma prawo do alternatywnego wykorzystania urlopu wychowawczego i obniżenia wymiaru czasu pracy..

Po niespełna 35 miesiącach urlopu wychowawczego szykuję się do powrotu do pracy.

Tylko wtedy pracodawca może wyrazić zgodę.. Nie ma zatem przeszkód, aby po okresie świadczenia pracy w zmniejszonym wymiarze udała się Pani na urlop wychowawczy, o ile nie upłynął jeszcze okres, w którym będzie Pani mogła skorzystać z tego urlopu.Obniżenie wymiaru czasu pracy - ponowny wniosek 21 mar 2013 Pracownik może zamiast urlopu wychowawczego złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy.Wniosek o zmniejszenie etatu.. Po tym zabiegu musi jednak wykonywać pracę w .Z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie urlopu wychowawczego mogą wystąpić wyłącznie pracownicy którzy w chwili składania wniosku w tej sprawie mają prawo do urlopu wychowawczego.. To uprawnienie służy pracownikowi jako alternatywa dla skorzystania z urlopu wychowawczego (czyli zastępuje korzystanie z tego urlopu i tym samym zmniejsza jego wymiar).Nie wszyscy wiedzą, że kodeks pracy przewiduje, iż zamiast urlopu wychowawczego rodzic (bo to uprawnienie przysługuje zarówno mamie, jak i tacie) może wnioskować o zmniejszenie etatu..

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy zamiast korzystania z urlopu wychowawczego.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie.Zgodnie z art. 186 7 § 1 KP, pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy (etatu) do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (≥ 1/2 etatu) w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Jeśli zatem chcesz wrócić do pracy, ale w zmniejszonym wymiarze, to potrzebujesz złożyć specjalny wniosek na piśmie.Zasady korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego Obniżenie wymiaru następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika - wniosek powinien zostać złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.Pracownik, któremu przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. masz prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego i pracodawca ma obowiązek i masz dwie alternatywy: w każdym czasie - za zgodą pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.Niewykorzystany urlop wychowawczy w całości, a obniżenie wymiaru czasu pracy Dzień dobry, uprzejmie proszę o pomoc.. Chcę złożyć wniosek o zmianę etatu zatrudnienia do 7/8 etatu na czas 12 miesięcy, aby zapewnić sobie ochronę przed zwolnieniem.. W tym celu musisz złożyć u pracodawcy stosowny wiosek, którego nie może on odrzucić.Zgodnie z art. 186³ kodeksu pracy pracownik zamiast urlopu wychowawczego może wnioskować o obniżenie swojego czasu pracy.. Jak już było wcześniej napisane, jeżeli wolimy zmniejszyć czas pracy niż korzystać z pełnego urlopu wychowawczego, to musimy przedłożyć pracodawcy odpowiedni wniosek.. Zmniejszenie wymiaru etatu może nastąpić z inicjatywy pracodawcy (np. w drodze porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego) albo na wniosek pracownika (np. na czas korzystania z urlopu wychowawczego).Zamiast urlopu wychowawczego możesz skorzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym masz prawo do korzystania z urlopu wychowawczego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt