Zlecenie badania sporal s

Pobierz

Zlecenie na wykonanie badań wody; Kąpieliska: zlecenie formularz pobrania próbek Zlecenie na wykonanie badań żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnościąbadanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A), badanie biologicznych wskaźników kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S).. Klient poinformowany o uzgodnieniach zawartych w przeglądzie.Sporal A i S: poniedziałek i wtorek: od 8 00 do 10 00; od środy do piątku: 8 00 do 10 00.. Sporal S. Dane urządzenia sterylizującego typ, nr fabryczny, rok prod.. 58 345-62-70 e-mail: ZLECENIE badania skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem Zastosowany TEST Sporal Sdodatnich wyników badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych do Państwowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z Ustaw ą z dni.. Sporal S 1.ZLECENIE BADANIA SKUTECZNOŚCI PROCESU STERYLIZACJI/ BADAŃ CZYSTOŚCIOWYCH ŚRODOWISKA Imię i nazwisko / Pieczęć placówki zlecającej badanie .. wyd nr 8 (A) Oświadczenie (wypełnia tylko zlecający, będący osobą .Sporal S (78) Charakterystyka badania Sporal S jest biologicznym wskaźnikiem pozwalającym ocenić skuteczność przeprowadzonej sterylizacji suchym, gorącym powietrzem.. Nie zdejmować białej bibuły zabezpieczającej!. ZLECENIE nr na badanie: test Sporal A / Sporal S * wg PB-08..

sporal A, sporal S. identyfikacja szczepu.

Wyjąć z aluminiowej torebki 3 krążki Sporal S i opisać jako 1, 2 i 3.. Uwaga!. Cena badania skalkulowana na podstawie cennika obowiązującego w WSSE na dzień zawarcia umowy wynosi .s.. 1/1 Zleceniodawca Data zlecenia WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY w GDAŃSKU LABORATORIUM KONTROLI JAKOŚCI LEKÓW ul. Jaśkowa Dolina 105, 80-286 Gdańsk Tel.. Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w loży - instrukcja.. 2 z dnia 13.03.2006-A Sporal S Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Bacillus subtilis Badanie biologicznych wskaźników Test .Ocena skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w sterylizatorach za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S (test własny lub z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej) Badanie należy uzgodnić telefonicznie: 42 677-93-04 z dr Pawłem Lisieckim od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.ZLECENIE .. 05.12.2008 r o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zaka ź nych u ludzi (Dz. U. z 2013r..

Ocena skuteczności sterylizacji - Sporal S - zlecenie.

Cennik - 2018Parametr Metoda badawcza Zlecenie Klienta* Badanie biologicznych wskaźników Sporal A Obecność drobnoustroju wskaźnikowego Geobacillus stearothermophilus Metoda hodowlana Procedura Badawcza Nr IVb/LB/PB-05, wyd.. nr 4 (A) - badanie Sporal S -"Ocena skuteczności procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem" PB-OMIP-10 z dn. 15.02.2019r.. Badania diagnostyczne z zakresu mikrobiologii i parazytologii klinicznej wykonywane w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii w PSSE w Płocku.Wzory zleceń: Zlecenie badań / pomiarów na stanowiskach pracy.. Sporal S umieszcza się w kontrolowanych urządzeniach wykorzystujących suche .Zlecenie badania skuteczności sterylizacji SPORAL A,S Sekcja Badań Wody - Szczegółowe informacje dla klientów indywidualnych Próbki wody do badań w miesiącu grudniu przyjmujemy do dnia 18 grudnia 2018r.na badanie: test Sporal A / Sporal S *- .. artych w formularzu zlecenia na badanie nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, przez Państwowe go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w celu realizacji poboru, transportu i wykonania badań laboratoryjnych wPracownia rezygnuje z wykonania badania Pracownia przedstawia ofertę 6.. KONTAKT: (24) 367 26 26 - Pokój Przyjęć (24) 367 26 30 - Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii..

badania skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem.

Wskaźnik ma formę krążka bibuły nasączonego przetrwalnikami szczepu Bacillus Subtilis.. 1/31.05.2019 strona 1/2 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Plac Rowińskiego 3, tel.. Decyzja o przyjęciu zlecenia: Zlecenie przyjęte do realizacji.. Zapoznanie się z instrukcją pobierania próbek do badania skuteczności procesów sterylizacji*.. urządzenia Warunki sterylizacji data sterylizacji czas temperatura Testy przekazane do badań półka 1 półka 2 półka 3 nr serii i data ważności testówKARTA / ZLECENIE / BADANIA .. krew, surowica, kał, wymaz z odbytu, płyn m-rdz, mocz, sporal S wymaz .. Zastosowany TEST.. Ocena skuteczności sterylizacji - Sporal S - instrukcja.. Pracownicy Oddziału Laboratoryjnego zobowiązują się do zachowania poufności, tożsamości klienta, rodzaju zlecenia i wyników badań.. Zlecenie mikrobiologicznego badania skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem - Sporal; Instrukcja przeprowadzenia kontroli skuteczności procesu sterylizacji za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal SBadania oznaczone literą "Q" są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 648 PSSE w Koninie 1/2 Instrukcja IR-32/OL Załącznik Nr 02 z dn. 06.07.18.badanie mikrobiologiczne kału..

Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza w loży - zlecenie.

Umowa zlecenia*: podpisano umowę badanie rutynowe, nie wymaga umowy (przyjęcie odpłatności za badanie w punkcie kasowym w siedzibie Laboratorium lub przelewem na konto PSSE Mielec) 7.. Instrukcja przygotowania wskaźnika biologicznego Sporal S (biologiczna kontrola skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem) 1. nieakredytowanych: badania bakteriologiczne na obecność pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae.Załącznik nr 3.1a do L-PS-04, wydanie 12 z dnia 02.01.2020 wersja strony B, data wersji strony 03.02.2020 Strona /stron 2/2 Uzgodnienia dotyczące metod badawczych:Sporal S opakowanie 40 krążków wskaźników Wskaźniki Sporal S służą do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji w suchym gorącym powietrzu, w postaci krążka bibuły nasyconego zawiesiną niepatogennych, standardowych, wysokoodpornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis umieszczonego w papierowej kopercie.. nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella dla pracowników branżowych* obecność pałeczek Salmonella, Shigella u osób chorych* badanie skuteczności procesu sterylizacji.. Umowa zlecenia*: podpisano umowę rezygnacja z podpisania umowy 7.. Rodzaj materiału: sporal A, sporal S, Duo-Spor, Attest, płytki płytki odciskowe, wymazyLaboratorium Badania Środowiska Pracy Data wydania 01.12.2019r.. potwierdzenie i identyfikacja szczepu Salmonella wyhodowanego w innym laboratoriumzlecenia.. (0 62) 737 89 24 ZLECENIE BADANIADokumenty do pobrania.. Zapoznanie się z instrukcją pobierania próbek do badania skuteczności procesów sterylizacji*..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt