Podanie o przyjecie do szkoly podstawowej

Pobierz

terminow rekrutacji 2019/2020Rodzice kandydata wypelniaja Wniosek o przyjecie dziecka do szkoly.. miasto.. Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka: ………………………………………….. (imiona i nazwiska) urodzonego…………………………w………………………………….. PESEL: ………….…………….Jak napisać podanie o przyjęcie ucznia do szkoły.. wniosek zawiera wskazanie kolejnych wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w roku szkolnym 2019/2020.. Miejscowość, data: (po prawej) Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Telefon kontaktowy: Pełna nazwa szkoły Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do (nazwa szkoły, do której piszemy podanie).Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Dotychczas uczęszczałem do szkoły XYZ.. Dane osobowe kandydata i rodziców/prawnych opiekunów (Tabelę należy wypełnić czytelnie, literami drukowanymi) 1.. Alternatively send us an eMail with the URL of the document to .Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2.Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły..

4.Podanie o przyjecie do szkoły….

w roku szkolnym 20……./20…….. PESEL: ……….………………….swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych jest szkoła, do której kierowany jest Wniosek.. Taki wniosek składa rodzic lub opiekun dziecka we wspomnianej placówce pierwszego wyboru.. Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.prawie niczym nie rozni sie od podania o przyjecie do szkoly.. Witam, Czy zapisujecie już swoje dzieci do szkoł państwowych na przyszły 2010 rok?. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech szkół.. środek: PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY.. z prawej: imię i nazwisko dyrektora.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.miasto.. Pliki do pobrania.. spoza obwodu szkoły.. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Wniosek o zapisanie dziecka do szkoły podstawowej..

DANE OSOBOWE KANDYDATA PESEL*Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej-2.doc.

Podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej - pobierz wzór Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy edytowalne wzory omawianych pism.. 2825, 22 zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej , o .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY spoza obwodu szkoły w roku szkolnym 2016 /2017 Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………… (imiona i nazwiska) urodzonego ……………………… w ………….…….………….. 3 Zgodnie z art. 156 ust.. Jeśli uczeń (nica) nie jest jeszcze pełnoletni (a) (nie ukończył (a) 18 lat), w jego (jej) imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np.Nazwa i adres jednostki, do której składany jest wniosek.. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej I. Zapisując dziecko do szkoły potrzebujemy: wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dostępny w sekretariacie danej placówki lub na jej stronie internetowej),WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY.. Szkolna 15 07-300 Stare Lubiejewo Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Zwracam się z prośbą o przyjęcie do klasy ..

Swoją prośbę motywuję tym, że jest to szkoła.jak napisać podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej?

Wystarczy, że klikniesz na jeden z poniżej wyświetlonych wzorów, a zostaniesz przeniesiony do strony pobierania.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ………………………………………………………………….. (imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*) ………………………………………………………………….. (miejsce zamieszkania ) ………………………………………………………………….. (telefon kontaktowy) Do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bytowie Zwracam/y* się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 2 w .Publicznej Szkoły Podstawowej im.. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany takąZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Marii Konopnickiej w Starym Lubiejewie ul.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do Państwa szkoły.. Marii Konopnickiej w plikach do pobrania.. Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.. nazwa szkoły.. Nazwa Szkoły.. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1444) Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w .Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z przyjmowaniem kandydatów do pierwszej klasy szkoły podstawowej, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze..

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojej córki/mojego syna do szkoły podstawowej do klasy pierwszej.

Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej I - Dane osobowe kandydata i rodziców Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi 1.. Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń (nica) chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.. Nazwa Szkoły.. - Forum prawne - e-prawnik.pl.. Jakie dokumenty trzeba złożyć?. Dane osobowe kandydata i rodziców 3 (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)2 Zgodnie z art. 156 ust.. Prośbę swoją motywuję profilem klasy ABC, który jest szczególnie bliski moim zainteresowaniom/wysokim poziomem nauczania języków .podanie o przyjĘcie do klasy humanistycznej Niniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________ , na podstawie 552.. Imię/Imiona i Nazwisko kandydata 2. urodzenia kandydata 3.Jeśli dziecko startuje do szkoły spoza rejonu, to możePodanie to pismo urzędowe, w którym zwracamy się z prośbą do jakiejś osoby, organizacji lub instytucji (np. o przyjęcie do szkoły czy wyrobienie.. BARBARY BRONISŁAWY CZARNOWSKIEJ W WARSZAWIE Proszę o przyjęcie mojego dziecka do oddziału przygotowawczego dla cudzoziemców Poziom: poziom 1-3 poziom 4-6 poziom 7-8 Od roku szkolnego: I.. Wniosek o przyjecie do szkoly.doc (32.00 KB)Wniosek1 o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej2 I.. Ja własnie dowiedziałam się w jednej ze szkół, że mam napisac podanie, w innej powiedziano mi, że jesli dziecko jest spoza rejonu to zostanie zapisane na listę rezerwową :Szok: Jestem w :Szok:'u bo slyszałam, ze jeszcze .P O D A N I E ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt