Posiłek w szkole i w domu wypełniony wniosek

Pobierz

Samorządy mogą już przygotowywać wnioski o rządowe wsparcie na organizację stołówek i jadalni w szkołach.. "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" - OD WRZEŚNIA 2020 ,NOWE WNIOSKI !. W tegorocznej edycji szkoły mogą składać wniosek dotyczący wyłącznie adaptacji, poprawy standardu i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).. Michał Andrzejczak wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi 42 637 70 59 lub 42 637 70 55 w.. JESTEŚMY ZAINTERESOWANI PROGRAMEM"POSIŁEK W DOMU I SZKOLE" .Czy w ramach modułu 3 Programu "Posiłek w szkole i w domu" można składać wniosek o wsparcie na dwa zadania w odniesieniu do jednej szkoły?. Wsparcie może zostać udzielone na realizację tylko jednego zadania w danej szkole, jeden raz w trakcie realizacji Programu (2019-2023) - zgodnie z § 2 ust.. Kuchnia - do 250 posiłków przykładowy projekt.. 3 rozporządzenia.Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 - Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007 Materiały Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023 Program _Posiłek _w _szkole _i _w _domu _na _lata _2019 _- _2023.pdf 0.63MBRządowy Program "Posiłek w szkole i w domu" - nabór wniosków Uprzejmie informujemy, że na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 7 marca 2019 r. Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania Wojewody określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego .Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół publicznych szkół podstawowych, Poniżej znajdują się informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 roku..

48 ór wniosków w programie "Posiłek w szkole i w domu" już rozpoczęty.

Składa się z trzech modułów.. Osoby do kontaktu:Wnioski o dofinansowanie organy prowadzące szkoły mogą składać do wojewodów do 30 kwietnia danego roku.. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" (moduł 3) - wieloletni rządowy program na lata 2019-2023.. Zobacz PDF.. Grupa MAC oferująca kompleksowe rozwiązania dla edukacji przygotowała dla szkół specjalną ofertę na ekonomiczne wykorzystanie dofinansowania z programu "Posiłek w szkole i w domu".. EDYCJA 2021 .. Umiejscowienie (ze względów technicznych) formularza wniosku w karcie usługi "Dotowanie szkół i placówek niepublicznych" pozostaje bez znaczenia.. Pobierz.. W przypadku adaptacji jadalni: - wsparcie finansowe wynosi maksymalnie 25.000,00 .. Ostateczny termin złożenia sprawozdania upływa 15 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE INFORMUJE, IŻ OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE, Z DNIEM 3 SIERPNIA 2020 R.MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI NA POMOC W FORMIE DOŻYWIANIA, KTÓRE DOSTĘPNE SĄ W KANCELARII TUTEJSZEGO OŚRODKA..

- Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży.

Materiały Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego Posiłek w szkole i w domu Wniosek _o _udzielenie _wsparcia _finansowego _Posiłek _w _szkole _i _w _domu.docx 0.05MB Załącznik do wniosku - wykaz szkół objętych wnioskiem Załącznik _do _wniosku _- _wykaz _szkół _objętych _wnioskiem.xls 0.05MB Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i .W trzecim roku obowiązywania programu, organy prowadzące przygotowują wnioski w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" zgodnie z rozporządzeniem: szkoły przesyłają wnioski do organów prowadzących do 15 kwietnia, organy prowadzące do 30 kwietnia 2021 r. na adres Kuratorium Oświaty w Opolu .z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).Posiłek w szkole i w domu..

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Zapoznaj się z ofertą MACZałącznik do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego.. Wnioski do wojewody należy składać korespondencyjnie - przesyłając ofertę na adres: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, z dopiskiem na kopercie: -"Posiłek w szkole i domu - moduł 3".Rusza nabór do rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3.. Materiały Wykaz organów 2021 Wykaz _organów _2021.pdf 0.15MB Wykaz organów 2020 r.Samorządowych Szkół Podstawowych.. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację jednego z poniższych zadań: 1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni); 2) doposażenie .Program rządowy - Posiłek w szkole i w domu".. Kuchnia - powyżej 250 posiłków przykładowy projekt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt