Przykładową opinia opiekuna stażu 2021

Pobierz

Opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze …• w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego - opinii opiekuna stażu o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; • doradcy metodycznego na wniosek …Współpraca z opiekunem stażu przyczyniła się do doskonalenia moich umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.. Do zadań opiekuna stażu należą: 1) współpraca z …Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca …Podstawy prawne awansu zawodowego w roku 2021/22.. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna …Zasady formułowania projektu opinii dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela … Numer 166 - Lipiec 2021 …Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej …opinia opiekuna stażu.doc.. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez niego i wzbogaciła swój …Obserwowane przeze mnie lekcje, przeprowadzone rozmowy i analiza zgromadzonych dokumentów dowodzą rozwoju jej kompetencji w zawodzie nauczyciela..

[Zadania opiekuna stażu; opinia o dorobku zawodowym nauczyciela] 1.

imię i nazwisko, nazwa firmy oraz stanowisko osoby, która opinię.. W trakcie trwania …opiekuna stażu Projekt powinien zawierać: 1) opis dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 2) określenie stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, 3) …Na każdej lekcji uczniowie zostali zapoznani z wymaganiami (NaCoBeZU) oraz c) Podczas trwania stażu obserwowałam również zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażuod dnia zakończenia stażu.. Obecnie w kwestiach związanych z awansem zawodowym nauczycieli obowiązują następujące przepisy: Ustawa z 26 …2.. Pan/Pani ., odbywał/a zawodowy w .. od .. do ., zgodnie z umową z dnia .. Osiągnięte cele i …Opinia o praktykancie / stażyście — najważniejsze elementy.. (41 KB) Pobierz.. miejscowość i data wystawienia.. PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA stażysty/ kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt